Privacybeleid

In het kader van de wet  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verstrekken wij u de volgende informatie over het registreren en bewaren van uw informatie als u onze website bezoekt en/of gebruikt om een boeking te doen bij Bed and Breakfast Mien Toentje.

Bed and Breakfast Mien Toentje, Steenheuvelsestraat 24, 6578 AC, Leuth legt een aantal gegevens over u vast op basis van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Functionele cookies. Deze worden gebruikt om het verwerkingsproces voor een eventuele boeking bij onze Bed and Breakfast te bewerkstelligen.

Het gebruik van NAW gegevens om tot een reserveringsovereenkomst te komen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en de daar uit voortvloeiende factuur te kunnen maken.

De voor het nachtregister noodzakelijke persoonsgegevens. Wij zijn voor de wet verplicht een nachtregister bij te houden in het kader van de door ons te innen en af te dragen toeristenbelasting.

Wij leggen de volgende gegevens over u vast:

Indien u contact met ons legt via het contactformulier: Naam, emailadres en telefoonnummer

Voor het nachtregister: Naam, woonplaats en de data waarop u bij ons verblijft.

Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Ook andere gegevens die u aan ons verstrekt heeft zullen nooit met anderen gedeeld worden of verstrekt worden aan andere partijen tenzij hier een wettelijke verplichting voor geldt.

Indien u contact met ons zoekt via het contactformulier op onze website of overige correspondentie via email zal de bewaartermijn beperkt zijn en in ieder geval niet langer dan een maand nadat het moment verstreken is waarop uw vraag volgens onze inschatting betrekking heeft. Reserveringsboekingen en de daaruit voortvloeiende facturen zullen maximaal bewaard blijven voor de periode dat onze administratie aan inspectie onderhevig is door de belastingdienst (maximaal 7 jaar).

Door het aangaan van een reserveringsovereenkomst geeft u aan dat u toestemming geeft om de door u verstrekte gegevens te verwerken en bewaren zoals hierboven aangegeven is. U heeft uiteraard het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken voor zover deze niet strijdig is met de door ons opgelegde wetgeving. U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens voor zover dit niet strijdig is met de door ons opgelegde wetgeving. Ook kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de privacytoezichthouder.

Zowel bij het contact leggen met ons via het contactformulier op onze site als bij het doen van een reserveringsverzoek gebruiken wij slechts de minimaal benodigde informatie om een overeenkomst met u aan te gaan of te kunnen corresponderen met u.

Er wordt door ons geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Eventuele contactverzoeken en emails betreffende reserveringsverzoeken en reserveringsbevestigingen worden opgeslagen op onze computer welke beveiligd is met wachtwoorden en voorzien is van de meest recente beveiligingssoftware.

Mocht er onverhoopt toch een beveiligingslek constateren dan zullen wij direct de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen.